بایگانی‌های گزارش تصویری نشست خبری آبفای قم - پایگاه خبری قم گویا
گزارش تصویری نشست خبری آبفای قم 31 خرداد 1401

گزارش تصویری نشست خبری آبفای قم

عکس از: زهرا سادات صحفی