علم و دانش

لزوم تلاش شورای شهر برای شناسایی و تشویق و آموزش افراد محروم از سواد

معاون سواد آموزی قم خواستار توجه ویژه در راستای تحقق مفاد تفاهم نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود اعضای شوراهای اسلامی شهروروستا نسبت به شناسایی وتشویق وآموزش افرادمحروم ازنعمت سوادوکم سوادان  شد.

لطفاً با امتیاز خود ما را حمایت کنید ...
محمدرضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم درآستانه روز ملی شوراها  باحضوردردفتررییس شورای اسلامی شهرمقدس قم  اززحمات  آقای عبدالله جلالی وسایراعضای شورای شهرستان واستان قم  تشکروقدردانی کرد.

قاسمی نیا ازتوجه وعنایت شورای اسلامی بابت حمایت وهمکاری با  فعالیت هاوبرنامه های نهضت سوادآموزی وترویج فرهنگ ایثاروشهادت  درسطح شهر قدردانی نمودوگفت:

 انتظار است در راستای تحقق مفاد تفاهم نامه ها و دستورالعمل های موجود اعضای شوراهای اسلامی شهروروستا نسبت به شناسایی وتشویق وآموزش افرادمحروم ازنعمت سوادوکم سوادان  همت وتلاش ویژه ای داشته باشند

معاون سواد آموزی استان نام گذاری یکی ازمیادین وشوارع وبوستان های شهررابه نام شهدای سرافرازسوادآموزی خواستارشد.

دکمه بازگشت به بالا